บ้านป่าแดง
ศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์
ศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301231304961050130496
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าแดง
ชื่อ (อังกฤษ)Padang
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านหลวง
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53460055
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.9046642
Longitude
99.2901357
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก