ชุมชนบ้านคาย
ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง
ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301361304771050130477
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านคาย
ชื่อ (อังกฤษ)Choomchonbankai
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่นาวาง
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-473217
คำนวณการเดินทาง
Latitude
20.0071398
Longitude
99.35358491
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก