บ้านแม่สูนน้อย
ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน
ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300881301851050130185
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแม่สูนน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)maesoonnoi
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่สูน
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53051600
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.85807498
Longitude
99.13672056
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก