บ้านใหม่หนองบัว
ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช
ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301971308951050130895
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านใหม่หนองบัว
ชื่อ (อังกฤษ)Banmainongbua
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองบัว
อำเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
979405227
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.71994341
Longitude
99.09775454
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก