บ้านป่างิ้ว
ศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ
ศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301771309061050130906
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่างิ้ว
ชื่อ (อังกฤษ)pangiew
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่ทะลบ
อำเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.73496312
Longitude
99.17020041
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก