บ้านห้วยบง
ศูนย์ฯ ตำบลปงตำ
ศูนย์ฯ ตำบลปงตำ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301711308901050130890
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยบง
ชื่อ (อังกฤษ)banhuaybong
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปงตำ
อำเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.7577772
Longitude
99.1195234
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก