บ้านเวียงฝาง
ศูนย์ฯ ตำบลเวียง
ศูนย์ฯ ตำบลเวียง
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300991301781050130178
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเวียงฝาง
ชื่อ (อังกฤษ)banwiangfang
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเวียง
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53451565
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.91798933
Longitude
99.21463045
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก