บ้านเหมืองแร่
ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ
ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300741302271050130227
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเหมืองแร่
ชื่อ (อังกฤษ)Banmuangrae
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่คะ
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53969186
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.80473025
Longitude
99.25021009
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก