เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน
ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300811301981050130198
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อ (อังกฤษ)Debsirin
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่งอน
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-450054
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.8993147
Longitude
99.0403405
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก