บ้านดอนชัย
ศูนย์ฯ เวียงมะลิกา
ศูนย์ฯ เวียงมะลิกา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301511305001050130500
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนชัย
ชื่อ (อังกฤษ)Bandonchai
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่อาย
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53459079
คำนวณการเดินทาง
Latitude
20.0231589
Longitude
99.2775274
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก