บ้านม่อนปิ่น
ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น
ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300601302001050130200
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านม่อนปิ่น
ชื่อ (อังกฤษ)MonpinSchool
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลม่อนปิ่น
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53451001
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.9131282
Longitude
99.1680378
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก