บ้านสันทราย
ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย
ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301061302131050130213
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสันทราย
ชื่อ (อังกฤษ)Bansansai School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสันทราย
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53453516
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.8830231
Longitude
99.19431501
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก