บ้านโป่งไฮ
ศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา
ศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301451305121050130512
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโป่งไฮ
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Pong-hai
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่สาว
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
52000501
คำนวณการเดินทาง
Latitude
20.02454405
Longitude
99.2314065
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก