บ้านเวียงแหง
ศูนย์ฯ เวียงแหงใต้
ศูนย์ฯ เวียงแหงใต้
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301661308701050130870
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเวียงแหง
ชื่อ (อังกฤษ)wianghaeng
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมืองแหง
อำเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53477296
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.55712
Longitude
98.6413838
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก