บ้านโป่งถืบ
ศูนย์ฯ ตำบลเวียง
ศูนย์ฯ ตำบลเวียง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300951301811050130181
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโป่งถืบ
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Pong tueb
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเวียง
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
52001898
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.836607
Longitude
99.286241
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก