ชุมชนบ้านวังจ๊อม
ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว
ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300091300981050130098
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านวังจ๊อม
ชื่อ (อังกฤษ)Chom Chon Ban Wangjom
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเชียงดาว
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53455191
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.38456453
Longitude
98.9711199
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก