เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน
ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300771301941050130194
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
ชื่อ (อังกฤษ)jaomaeluangaupathum 1
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่งอน
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53051195
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.81535141
Longitude
99.10450117
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก