บ้านห้วยทรายขาว
ศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง
ศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300111301151050130115
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยทรายขาว
ชื่อ (อังกฤษ)huaysaikaow
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งข้าวพวง
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
081-9740927
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.48816535
Longitude
98.9773664
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก