ศึกษานารีอนุสรณ์ 2
ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง
ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301341304851050130485
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ศึกษานารีอนุสรณ์ 2
ชื่อ (อังกฤษ)suksanareeanusorn 2
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่นาวาง
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
819602705
คำนวณการเดินทาง
Latitude
20.0425359
Longitude
99.4709221
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก