ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
ศูนย์ฯ เวียงมะลิกา
ศูนย์ฯ เวียงมะลิกา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301261305021050130502
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
ชื่อ (อังกฤษ)Thairathwittaya 12 (Baneak)
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลมะลิกา
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53459008
คำนวณการเดินทาง
Latitude
20.03515953
Longitude
99.3009142
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก