บ้านปางแดง
ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว
ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300051301031050130103
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปางแดง
ชื่อ (อังกฤษ)banpangdaeng
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเชียงดาว
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
52081917
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.34877348
Longitude
99.02128329
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก