วัดป่าแดง
ศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ
ศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301761309051050130905
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดป่าแดง
ชื่อ (อังกฤษ)watpadang
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่ทะลบ
อำเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53457977
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.73441646
Longitude
99.18095857
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก