ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย
ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง
ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301331304841050130484
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)Suksanaree Anusorn 1
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่นาวาง
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53460057
คำนวณการเดินทาง
Latitude
20.0480478
Longitude
99.4279146
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก