บ้านห้วยห้อม
ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน
ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300781301951050130195
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยห้อม
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuayhom
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่งอน
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
811117978
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.812179
Longitude
99.129286
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก