บ้านวังมะริว
ศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง
ศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300231301241050130124
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังมะริว
ชื่อ (อังกฤษ)Wangmariew
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมืองคอง
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-460259
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.37650458
Longitude
98.72412886
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก