ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
ศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา
ศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301481305151050130515
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchon Banmaehang
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่สาว
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-054493
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.9780747
Longitude
99.2466461
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก