ชุมชนบ้านเมืองงาย
ศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย
ศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300261301111050130111
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านเมืองงาย
ชื่อ (อังกฤษ)CHOMCHONBANMUNGNGAI
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมืองงาย
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53375122
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.46188134
Longitude
98.96421125
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก