บ้านเมืองคอง
ศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง
ศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300221301231050130123
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเมืองคอง
ชื่อ (อังกฤษ)MUANGKONG
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมืองคอง
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
828898833
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.38440245
Longitude
98.71683938
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก