บ้านสันป่าข่า
ศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา
ศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301491305161050130516
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสันป่าข่า
ชื่อ (อังกฤษ)Bansanpakha
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่สาว
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.96889181
Longitude
99.22892332
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก