บ้านดอน
ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว
ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300071300961050130096
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอน
ชื่อ (อังกฤษ)Bandon
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเชียงดาว
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53456949
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.39486276
Longitude
98.96994902
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก