บ้านแม่อ้อใน
ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ
ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300481300891050130089
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแม่อ้อใน
ชื่อ (อังกฤษ)maeaornai
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่นะ
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.29722679
Longitude
98.9969149
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก