บ้านหนองบัว
ศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง
ศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300241301251050130125
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัว
ชื่อ (อังกฤษ)BAN NONG BUA
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมืองคอง
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.373224
Longitude
98.708515
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก