บ้านห้วยไผ่
ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช
ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301961308941050130894
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยไผ่
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuayphai
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองบัว
อำเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53457022
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.72917211
Longitude
99.13929995
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก