บ้านออน
ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง
ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300161301171050130117
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านออน
ชื่อ (อังกฤษ)Banon
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปิงโค้ง
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53460261
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.5118034
Longitude
99.0904916
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก