บ้านห้วยหมากเลี่ยม
ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น
ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300581302111050130211
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยหมากเลี่ยม
ชื่อ (อังกฤษ)Houymhakleam school
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลม่อนปิ่น
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53460232
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.90713781
Longitude
99.12655596
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก