บ้านป่าบง
ศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน
ศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300521302041050130204
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าบง
ชื่อ (อังกฤษ)BANPABONG
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53453500
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.93200328
Longitude
99.17222418
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก