บ้านหัวฝาย
ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น
ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301871308861050130886
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวฝาย
ชื่อ (อังกฤษ)Huafai
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลศรีดงเย็น
อำเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53460240
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.6079939
Longitude
99.1678894
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก