บ้านเด่นใหม่
ศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า
ศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301981310661050131066
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเด่นใหม่
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Den Mai
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่ข่า
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
635924169
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.77010632
Longitude
99.19687817
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก