บ้านดง
ศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา
ศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301471305141050130514
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดง
ชื่อ (อังกฤษ)bandong
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่สาว
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-054193
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.99113667
Longitude
99.24808333
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก