บ้านสันต้นหมื้อ
ศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์
ศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301571304931050130493
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสันต้นหมื้อ
ชื่อ (อังกฤษ)suntonmue
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสันต้นหมื้อ
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53377343
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.96293095
Longitude
99.27563001
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก