โครงการหลวงแกน้อย
ศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ
ศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300331301311050130131
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โครงการหลวงแกน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)krongkarnluangkaenoi
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมืองนะ
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
052-460257
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.663984
Longitude
98.794093
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก