ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3
ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน
ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301201304761050130476
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3
ชื่อ (อังกฤษ)Suksanareeanusorn3
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าตอน
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
20.089491
Longitude
99.480269
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก