บ้านสันป่าเหียว
ศูนย์ฯ เวียงมะลิกา
ศูนย์ฯ เวียงมะลิกา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301281305041050130504
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสันป่าเหียว
ชื่อ (อังกฤษ)Bansanpahiew
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลมะลิกา
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53459492
คำนวณการเดินทาง
Latitude
20.037645
Longitude
99.318765
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก