บ้านสินชัย
ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช
ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301901309001050130900
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสินชัย
ชื่อ (อังกฤษ)Bansinchai
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองบัว
อำเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
52081947
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.7228644
Longitude
99.0382882
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก