บ้านป่าก๊อ
ศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์
ศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301221304951050130495
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าก๊อ
ชื่อ (อังกฤษ)banpakor
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านหลวง
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
817830420
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.91583129
Longitude
99.30656511
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก