บ้านป่าบง
ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ
ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300431300841050130084
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าบง
ชื่อ (อังกฤษ)Banpabong
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่นะ
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53046937
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.335793
Longitude
98.954958
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก