บ้านสันต้นเปา
ศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า
ศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300671302221050130222
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสันต้นเปา
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Santonpao
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่ข่า
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53884918
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.7694195
Longitude
99.1554918
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก