บ้านฮ่างต่ำ
ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง
ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301391304811050130481
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านฮ่างต่ำ
ชื่อ (อังกฤษ)banhangtum
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่นาวาง
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-106105
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.98847102
Longitude
99.32440243
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก