วัดปางมะโอ
ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ
ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300491300901050130090
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดปางมะโอ
ชื่อ (อังกฤษ)watpangmao
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่นะ
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
810243466
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.27541833
Longitude
98.903575
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก