บ้านเมืองนะ
ศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ
ศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300291301271050130127
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเมืองนะ
ชื่อ (อังกฤษ)baanmuangna
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมืองนะ
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
52081934
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.7312517
Longitude
98.8946134
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก